Αρχική

ᗉνήκειν ΚοινΣΕπ

κάνοντας το ᗉνήκειν πράξη

Ανήκειν, ο απαρέμφατος οντολογικός τόπος
ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν ὀρθῶς ὑπάρχειν καί συνοδοιπορείν
στην αλληλεγγύη, στην συνευθύνη,
στον ανθρωπισμό και στην οικουμενικότητα,
αποδοχή και πλαισίωση για τον εταίρο και τον οθνείο,
για το αλλότριο και το οικείο, για το έσωθεν και το έξωθεν,
υποδεχόμαστε τον ‘άλλον’, στο όλον