Δελτίο Τύπου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί μοριοδότησης, ανακοινώνουν την προκήρυξη επιμορφωτικών προγράμματων στους τομείς της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής- Coaching, της Γενικής- Ειδκής- Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, της Τέχνης, της Μουσειακής Αγωγής, του Τουρισμού, των Υπολογιστών και της Ασφάλειας Δικτύων, της Διατροφής και Διατροφολογίας, της Λογιστικής, Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2020.

Μεθοδολογία Διδασκαλίας
Τα Προγράμματα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ασύγχρονα, χωρίς να απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία του εκπαιδευόμενου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μελετά βάσει του δικού του χρόνου και των υποχρεώσεών του. Εφόσον αρθούν τα μέτρα για την προστασία από τον Covid19, επιλεγμένα προγράμματα θα πραγματοποιούνται με το μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).

Ποιότητα Προγράμματων
Τα Προγράμματα υλοποιούνται  από το Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο και απονέμει με την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος στον κάθε εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο οποίο θα αναγράφονται οι ακριβείς αποδιδόμενες ευρωπαϊκές επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (ecvet).

Οι διδάσκοντες των Προγραμμάτων είναι μέλη ΔΕΠ και επαγγελματίες με μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία.

Μοριοδότηση
Τα Προγράμματα εξασφαλίζουν την εξής μοριοδότηση:

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)

– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

– 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

Η καινοτομία όμως των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας δε σταματά εδώ!

 • Πυρετωδώς ετοιμάζονται δυο νέα portal, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν βήμα έκφρασης για Ψυχολόγους, Συμβούλους, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εκπαιδευτικούς, Αρθρογράφους, Λογοτέχνες, Coaches, Ειδικούς Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, Φοιτητές.

Το πρώτο είναι το γνωστό psichologia.gr ενώ το δεύτερο θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στις επιστήμες της συμβουλευτικής υπό την ευρεία έννοια. Για τη διασφάλιση της υψηλής απήχησης τόσο τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας με όλες τις σελίδες και ομάδες, που διαθέτουν, όσο και η εταιρεία Vellum με το ΕΣΠΑ εργασία και τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις της, συνεργάζονται για να καινοτομήσουν στον τομέα της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης.

 • Τέλος, ανακοινώνεται η έναρξη  επιστημονικής – πολιτιστικής συνεργασίας με τις Εκδόσεις Ηδυέπεια για την προαγωγή του Επιστημονικού και Λογοτεχνικού δυναμικού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Σας προαναγγέλλουμε την ίδρυση των Πράσινων Εκδόσεων VERDE PUBLICATIONS (Πράσινες επειδή όλα τα έργα εκδίδονται σε μορφή ebook, ενώ τα περιορισμένα έντυπα αντίτυπα θα γίνονται σε ανακυκλώσιμο χαρτί).

Η προσπάθεια αφορά στην ανάδειξη των νέων επιστημόνων – λογοτεχνών, που συνεργάζονται με τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας ή συμμετέχουν σε αυτά με τη ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΗ έκδοση των έργων τους σε μορφή ebook και προνομιακό μερίδιο στις online πωλήσεις για το συγγραφέα (20%). Τα ebooks θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα των Πράσινων Εκδόσεων και θα προωθούνται με κάθε δυνατό τρόπο.

Προκηρύξεις και άμεση εγγραφή:

https://bit.ly/3lFNYuW

https://bit.ly/3lFNYuWhttps://bit.ly/3lFNYuW

http://ppy.aegean.gr/site/

Πληροφορίες: 2251036580 και 2251036520

Advertisement

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «Οικογενειακή θεραπεία / Family Therapy», διάρκειας 600 ωρών

20 Σεπτεμβρίου 2020 – 20 Σεπτεμβρίου 2021

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ανήκειν ΚοινΣΕπ και ο Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών διοργανώνουν ένα από τα πιο καινοτόμα υψηλών αξιώσεων επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης, με Πιστοποίηση που φέρει το κύρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και την εγγύηση ποιότητας και την αξιοπιστία της πολυετούς ακαδημαϊκής, ερευνητικής και κλινικής εξειδίκευσης και της πολυετούς βιωματικής γνώσης και εμπειρίας των μελών της Ανήκειν ΚοινΣΕπ και των μελών του Συλλόγου Γονέων Χαρισματικών Παιδιών


Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια / Εγγραφές

Το Πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20.09.2020
Λήξη μαθημάτων: 20.09.2021
Εγγραφές: έως 19.09.2020

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=401

Πληροφορίες:

Ανήκειν ΚοινΣΕπ
https://anikeinkoinsep.wordpress.com
anikein.koinsep@gmail.com
698 57 57 285

Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών
http://giftedchildrengr.blogspot.com
giftedhellas@gmail.com
698 57 57 285

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
https://psichologiagr.com και ppy.aegean.gr
ppy@aegean.gr
225 10 36 580

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Η Συστημική Προσέγγιση ως ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης των συστημάτων με εφαρμογή στην οικογένεια και τα ευρύτερα συστήματα στον χώρο της ψυχικής υγείας, έκανε την εμφάνισή της την δεκαετία του ’40 και μετατόπισε το ενδιαφέρον από το άτομο και τις προσωπικές ιδιότητες στο «όλον» και τις σχέσεις. Το σύστημα αποτελεί την βασικότερη έννοια της συστημικής σκέψης, ενώ η έμφαση δίνεται στην δομή, στη δυναμική των σχέσεων και στις αλληλεπιδράσεις των μερών. Τα πρώτα μοντέλα/θεωρίες της Οικογενειακής Θεραπείας εμφανίστηκαν στις αρχές της 10ετίας του ’50, ενώ είναι ένα πεδίο που συνεχώς εξελίσσεται και διευρύνεται.

Η συστημική – οικογενειακή θεραπεία επικεντρώνεται στην οικογένεια ως ένα σύστημα με τη δική του σύνθεση, δομή, οργάνωση και κανόνες, όπου τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική, ενώ η συμπεριφορά ενός μέλους συνεξαρτάται από την συμπεριφορά των υπολοίπων μελών, με τρόπο που κάθε άτομο συμβάλλει θεμελιωδώς στην [δυσ]λειτουργία όλου του συστήματος.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της θεωρίας των συστημάτων
 • να γνωρίζουν τα μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και να κατανοούν τις βασικές αρχές της ατομικής, οικογενειακής και ομαδικής θεραπείας
 • να γνωρίζουν την κοινωνικοοικονομική – ιστορική, πολιτισμική εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας και να αναγνωρίζουν τα σύγχρονα οικογενειακά σχήματα
 • να αναγνωρίζουν τα εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο της ζωής, να κατανοούν τη δυναμική και την οργάνωση της σύγχρονης οικογένειας και να ερμηνεύουν τα συστήματα και τα υποσυστήματα μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και να αναγνωρίζουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας
 • να κατανοούν τις θεραπευτικές τεχνικές και να γνωρίζουν τους τρόπους παρέμβασης
 • να διαχειρίζονται τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε συνάρτηση με το οικογενειακό πλαίσιο
 • να είναι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα ψυχοπαθολογίας και να γνωρίζουν τις διαδικασίες παραπομπής σε άλλους ειδικούς και φορείς ψυχικής υγείας
 • να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας καθώς και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και τρόπους υπεράσπισης των αξιών θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Τρόπος αξιολόγησης

 • Τελικό τεστ πολλαπλών επιλογών 100 ερωτήσεων
 • Τέσσερις σύγχρονες τηλεδιασκέψεις (υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον σε 2)
 • Δύο εργασίες έκτασης 1.500 έως 3.000 λέξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος
 • Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων
 • Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας ή Μικροδιδασκαλία

Μοριοδοτήσεις

Όλα τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

 • Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
 • Δεν εξαρτάται από το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 € συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 €: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020
2η δόση 249,5 €: καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η καταβολή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή στο Πρόγραμμα)

* Για την λήψη του πιστοποιητικού οι επιμορφώμενοι θα πρέπει να έχουν διεκπεραιώσει τις οικονομικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους απέναντι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ενότητες Προγράμματος

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα 1: Βασικές έννοιες και αρχές Συστημικής θεωρίας – Γένεση και Εξέλιξη της Συστημικής οικογενειακής Θεραπείας

Η συγκεκριμένη ενότητα είναι μία εισαγωγή στη Συστημική θεωρία, στη Γενική θεωρία Συστημάτων και την Κυβερνητική, μία Ιστορική αναδρομή και παρουσία των θεμελιωτών της συστημικής προσέγγισης.

Βασικές έννοιες και αρχές: το σύστημα, το όλον, η δομή, ιεραρχία, ρόλοι, όρια, υποσυστήματα, η δυναμική των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων, κυκλική αιτιότητα vs γραμμικής αιτιότητας, ομοιόσταση, ανατροφοδότηση, το Γνωστικό σύστημα αναφοράς, η οικογένεια ως σύστημα.

Τέλος, γίνεται αναφορά στους πρωτοπόρους της οικογενειακής συστημικής θεραπείας και τα πρώτα μοντέλα/θεωρίες, στην πρώτη και δεύτερη κυβερνητική περίοδος και στην οικογενειακή – συστημική θεραπεία στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα.

Διδακτική Ενότητα 2: Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας πρώτης και δεύτερης γενιάς

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στα μοντέλα οικογενειακής θεραπείας πρώτης και δεύτερης γενιάς:

Μοντέλα πρώτης γενιάς οικογενειακής θεραπείας- Το Διαγενεακό μοντέλο οικογενειακής θεραπείας του Murray Bowen, η Επικοινωνιακή οικογενειακή θεραπεία της Virginia Satir, το Δομικό Μοντέλο οικογενειακής θεραπείας του Salvador Minuchin.

Τα μοντέλα της δεύτερης γενιάς χαρακτηρίζονται από την παρουσία μοντέλων βραχείας θεραπείας όπως η Στρατηγική Προσέγγιση των Jay Haley και της Cloe Madanes, η Σχολή του Μιλάνου και Συνθετικά Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας.

Διδακτική Ενότητα 3: Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Σύγχρονα Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και μεταμοντέρνες θεραπευτικές προσεγγίσεις – Η οικογενειακή θεραπεία στην Ελλάδα

Στην τρίτη θεματική ενότητα παρουσιάζονται τα σύγχρονα θεραπευτικά μοντέλα και τάσεις – μοντέλα οικογενειακής θεραπείας τρίτης γενιάς – που εμφανίστηκαν κυρίως μετά το 1980, όπως το μοντέλο Βραχεία οικογενειακή θεραπεία εστιασμένη στη λύση, η Αφηγηματική θεραπεία, η Διαλογική προσέγγιση στην οικογενειακή θεραπεία, η Θεραπευτική προσέγγιση του Ανοιχτού Διαλόγου, η Ψυχαναλυτική Προσέγγιση στην οικογενειακή θεραπεία, κλπ.

Η οικογενειακή–συστημική θεραπεία στην Ελλάδα από τις αρχές του 1960 με το ζεύγος των Γ. και Β. Βασιλείου και την ίδρυση του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), το Μοντέλο Θεραπείας Ανθρώπινων Συστημάτων του Νίκου Παρίτση, το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων και το Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας της Χάρις Κατάκη.

Διδακτική Ενότητα 4: Βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής, και ομαδικής ψυχοθεραπείας – Διαδικτυακή συμβουλευτική και θεραπεία

Η τέταρτη θεματική ενότητα παρουσιάζει τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής και ομαδικής θεραπεία, τη δυναμική της ομάδας (δομή και οργάνωση της ομάδας, ο στόχος και ο ρόλος της ομάδας, σύνθεση θεραπευτικής ομάδας, δυναμική και συνεκτικότητα ομάδας, στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης της ομάδας, θεραπευτικοί παράγοντες), τη θεραπεία ζεύγους, θεραπεία ζεύγους με ένα άτομο, οικογενειακή θεραπεία χωρίς την οικογένεια, διαδικτυακή συμβουλευτική και θεραπεία.

Διδακτική Ενότητα 5: Αρχές Επικοινωνίας

Στην πέμπτη διδακτική ενότητα αναλύονται οι βασικές έννοιες και αρχές επικοινωνίας, οι μορφές και οι τρόποι επικοινωνίας, τα συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας, τα επίπεδα επικοινωνίας, το πλαίσιο επικοινωνίας, η Ενδοπροσωπική, Διαπροσωπική, Διαπολιτισμική Επικοινωνία, η γλώσσα επικοινωνίας, Λεκτική – Μη Λεκτική επικοινωνία, Γλώσσα σώματος, οι μύθοι για την ανθρώπινη επικοινωνία, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία, οι αρνητικοί επικοινωνιακοί ρόλοι, η συμμετρική και συμπληρωματική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, η σκέψη, λογική και συναίσθημα στην επικοινωνία, Η σιωπή στην επικοινωνία, η επικοινωνία και ψυχοθεραπεία, η ενσυναίσθηση και επικοινωνία, οι φραγμοί και τα εμπόδια στην επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, οι δεξιότητες επικοινωνίας για αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία.

Διδακτική Ενότητα  6: Στάδια εξέλιξης του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο ζωής – Η οικογένεια ως σύστημα

Η έκτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στα εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο ζωής: από την επιλογή συντρόφου, το γάμο, τη γέννηση παιδιών, την ενηλικίωσή τους και τη δημιουργία της δικής τους οικογένειας, τη μέση ηλικία, μέχρι τα γηρατειά και το θάνατο. Στάδια εξέλιξης στις διαζευγμένες οικογένειες.

Επίσης, παρουσιάζεται η οικογένεια ως σύστημα (δομή, ιεραρχία, ρόλοι, όρια, υποσυστήματα, διαφοροποίηση, τριγωνοποίηση, διαγενεακή μεταβίβαση, συναισθηματική αποκοπή, σειρά γέννησης, θεωρία προσκόλλησης και συναισθηματικός δεσμός, οικογενειακοί δεσμοί, οικογενειακοί μύθοι, οικογενειακές πεποιθήσεις, κλπ.)

Διδακτική Ενότητα  7: Κοινωνιολογική διάσταση και δυναμική της οικογένειας – Οικογενειακά σχήματα – Η οικογένεια στην Ελλάδα

Στην έβδομη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται το ιστορικό εξέλιξης του οικογενειακού πλαισίου, το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, η ελληνική οικογένεια και το κοινωνικό πλαίσιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση, η αλλαγή της κοινωνίας από αγροτική-γεωργική σε αστική-βιομηχανική, η μετανάστευση, μετασχηματισμός της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας, τα αλληλοσυγκρουόμενα πρότυπα ζωής, η οικονομική ευμάρεια και οικονομική κρίση, η “οικογενειακή πολυκατοικία”, κλπ.

Τέλος, αναλύονται τα οικογενειακά σχήματα στο πρόσφατο παρελθόν και το παρόν, οι νέες μορφές οικογενειακής οργάνωσης: οι ομόφυλες οικογένειες, διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές οικογένειες, σύνοικες οικογένειες, κλπ.

Διδακτική Ενότητα 8: Η θεραπευτική διεργασία

Η όγδοη διδακτική ενότητα αναφέρεται στη θεραπευτική διεργασία (συλλογή πληροφοριών, πρώτη συνεδρία, συστημική διάγνωση, διατύπωση υποθέσεων, σκοπός της θεραπείας, στάδια παρέμβασης, το τέλος της θεραπείας) και στη διάρκεια της θεραπείας, θεραπευτής και θεραπευόμενος (θεραπευτικό αίτημα, θεραπευτικό συμβόλαιο, θεραπευτική επικοινωνία, ο ρόλος του θεραπευτή, σχέση αμοιβαιότητας θεραπευτή–θεραπεύομενου, ουδετερότητα, μεταβίβαση–αντιμεταβίβαση, ανάλυση των «αντιστάσεων»).

Παρουσιάζεται η επίδραση, αποδοχή και υπεράσπιση των ηθικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών, φιλοσοφικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, πολιτικών και φυλετικών αξιών θεραπευτή και θεραπευόμενου στην κλινική πρακτική, προσέγγιση των προκαταλήψεων.

Διδακτική Ενότητα 9: Τεχνικές οικογενειακής θεραπείας – Εργαλεία του θεραπευτή

Η ένατη διδακτική ενότητα παρουσιάζει τη χρήση των ερωτήσεων (ερωτήσεις διερεύνησης, αποσαφήνισης, επαναδιατύπωσης του προβλήματος/αιτήματος, ερωτήσεις διερεύνησης προσδοκιών, κυκλικές ερωτήσεις, η ερώτηση θαύματος, κλπ.), την κλίμακα, την αναζήτηση εξαιρέσεων, την επισήμανση των λύσεων, τη γενίκευση/νορμαλοποίηση, την ανάθεση ελέγχου/ευθύνης, τη θετική αναπλαισίωση/θετική νοηματοδότηση, τις ιεροτελεστίες, την ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας, τη διερεύνηση εναλλακτικών, τη γενεόγραμμα/κοινωνιόγραμμα, αναθέσεις, τις φωτογραφίες της οικογένειας, επιστολές, το παράδοξο και το αντιπαράδοξο, τον έλεγχο συναισθήματος, κλπ.

Αναλύονται και άλλες θεραπευτικές τεχνικές όπως παίξιμο ρόλων, άδεια καρέκλα, οικογενειακό γλυπτό, ψυχόδραμα, θεραπευτικό διάλειμμα, κλπ.

Διδακτική Ενότητα 10: Πεδία εφαρμογής/πρακτικής της οικογενειακής θεραπείας – Στοιχεία ψυχοπαθολογίας και συστημική πρακτική

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών σε διάφορα πεδία: αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα στα πλαίσια του σχολείου, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, αυτισμός και asperger, διαταραχές συμπεριφοράς, παραβατικότητα, ασθένεια/θάνατος/απώλεια, γονεϊκότητα, επιλόχεια κατάθλιψη, διαζύγιο, οικογενειακές συγκρούσεις, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση, σεξουαλικότητα και σεξουαλικός προσανατολισμός, ζητήματα ταυτότητας φύλου, εργασιακές σχέσεις, διαφορετικότητα και στίγμα, κλπ.

Επίσης, δίνεται έμφαση σε θέματα με στοιχεία ψυχοπαθολογίας όπως κατάθλιψη, ψύχωση, διπολική διαταραχή, αγχώδεις διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας/διαταραχές συμπεριφοράς, εξαρτήσεις, ψυχοσωματική υγεία, κλπ.

Τέλος, παρουσιάζονται τα Συμπτώματα και η Διάγνωση –με βάση τις τρέχουσες ταξινομήσεις DSM και ICD–, τα Διαγνωστικά και θεραπευτικά ζητήματα σε μειονοτικούς, διαπολιτισμικούς, πολυπολιτισμικούς πληθυσμούς, η Διασύνδεση και οι Παραπομπές με άλλους επαγγελματίες και δομές ψυχικής υγείας

Διδακτική Ενότητα 11: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των οικογενειακών θεραπευτών – Εποπτεία

Στην ενδέκατη διδακτική ενότητα  παρουσιάζονται οι Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην θεραπευτική πρακτική, εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια, τήρηση απορρήτου, αλλά καιο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Παράλληλα, γίνεται λόγος για την επαγγελματική εκπαίδευση των οικογενειακών θεραπευτών στην Ελλάδα, την ατομική και ομαδική προσωπική ανάπτυξη των θεραπευτών, την ατομική και ομαδική εποπτεία – ομάδες αυτοεποπτείας καιτους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Διδακτική Ενότητα 12: Συγγραφή (βιβλιογραφικής/ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Στη δωδέκατη διδακτική ενότητα υλοποιείται η Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας και η πραγματοποίηση της Μαγνητοσκοπημένης Προσομοίωσης συμβουλευτικής συνεδρίας

Πληροφορίες: https://psichologiagr.com/2020/06/27/προκηρυξη-ετησιου-επιμορφωτικού-προ-5/

Σύνδεσμος εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=400

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «Προσεγγίζοντας την Χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους», διάρκειας 600 ωρών

20 Σεπτεμβρίου 2020 – 20 Σεπτεμβρίου 2021


Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ανήκειν ΚοινΣΕπ και ο Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών διοργανώνουν ένα από τα πιο καινοτόμα υψηλών αξιώσεων επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης, με Πιστοποίηση που φέρει το κύρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και την εγγύηση ποιότητας και την αξιοπιστία της πολυετούς ακαδημαϊκής, ερευνητικής και κλινικής εξειδίκευσης και της πολυετούς βιωματικής γνώσης και εμπειρίας των μελών της Ανήκειν ΚοινΣΕπ και των μελών του Συλλόγου Γονέων Χαρισματικών Παιδιών

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια / Εγγραφές

Το Πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες (30 ECVET).

Έναρξη μαθημάτων: 20.09.2020
Λήξη μαθημάτων: 20.09.2021
Εγγραφές: έως 19.09.2020

Σύνδεσμος εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=400

Πληροφορίες:

Ανήκειν ΚοινΣΕπ
https://anikeinkoinsep.wordpress.com
anikein.koinsep@gmail.com
698 57 57 285

Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών
http://giftedchildrengr.blogspot.com
giftedhellas@gmail.com
698 57 57 285

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
https://psichologiagr.com και ppy.aegean.gr
ppy@aegean.gr
225 10 36 580

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, προσωπικό ΚΔΑΠ, Στελέχη Εκπαίδευσης, Στελέχη των ΚΕΣΥ, ΣΔΕΥ και ΕΔΕΑΥ και των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΕ), Σχολικοί Ψυχολόγοι, Σχολικοί Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σχολικοί Νοσηλευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί Παράλληλης Στήριξης και Εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης, Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΕΠΑΣ, κλπ., ακαδημαϊκοί διδάσκοντες, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, παιδίατροι, Στελέχη των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων και λοιπών φορέων Διάγνωσης και Υποστήριξης, Ειδικοί και Επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατροι/παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι/παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι, θεραπευτές, κ.ά.), προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, γονείς, και κάθε ενδιαφερόμενος που, για επαγγελματικούς ή/και προσωπικούς λόγους, αναζητεί μία εξειδικευμένη κατάρτιση με πληρότητα, εγκυρότητα και ολόπλευρη προσέγγιση όλων των ειδικών θεμάτων που άπτονται της χαρισματικότητας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης “Προσεγγίζοντας την χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους”, προσφέρει γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις στην κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, των κριτηρίων και διαδικασιών αναγνώρισης και ανίχνευσης, των τεχνικών και των εργαλείων εκτίμησης, των στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες, τα αναπτυξιακά πρότυπα και μοτίβα συμπεριφοράς, τις νευροβιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, τα ‘διαγνωστικά’ κριτήρια και τις ‘διαγνωστικές’ κατηγορίες, στις οποίες κατά κανόνα εντάσσονται, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τις διδακτικές προσεγγίσεις προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χαρισματικών μαθητών, την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και των οικογενειών τους, κ.ά.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν τις έννοιες, τους ορισμούς, τις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα για τη χαρισματικότητα, το ταλέντο και τη νοημοσύνη
 • να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα γνωστικά, γνωσιακά, συναισθηματικά, και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • να αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες γνωστικές, γνωσιακές, εκπαιδευτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους
 • να αναγνωρίζουν τα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να παραπέμπουν σε κατάλληλες δομές για εκτίμηση και υποστήριξη
 • να αναπτύσσουν κατάλληλες μαθησιακές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές/εργασιακές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για τους χαρισματικούς και να προσαρμόζουν τη μαθησιακή διαδικασία στις μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες τους
 • να παρέχουν εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη στα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και τις οικογένειές τους

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Τρόπος αξιολόγησης

 • Τελικό τεστ πολλαπλών επιλογών 100 ερωτήσεων
 • Τέσσερις σύγχρονες τηλεδιασκέψεις (υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον σε 2)
 • Δύο εργασίες έκτασης 1.500 έως 3.000 λέξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του Προγράμματος
 • Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων
 • Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας ή Μικροδιδασκαλία ή Δομημένη Διδακτική Παρέμβαση

Μοριοδοτήσεις

Όλα τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μοριοδοτούνται ως σεμινάρια που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

 • Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
 • Δεν εξαρτάται από το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για την γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
1η δόση 249,5 : καταβάλλεται έως 19 Σεπτεμβρίου 2020
2η δόση 249,5 : καταβάλλεται έως 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η καταβολή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή στο Πρόγραμμα)

* Για την λήψη του πιστοποιητικού οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να έχουν διεκπεραιώσει τις οικονομικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους απέναντι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ενότητες Προγράμματος

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα 1: Εννοιολογικοί ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση

Μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αποσαφηνίσεις των όρων χαρισματικότητα, ταλέντο, ευφυΐα, νοημοσύνη, δημιουργικότητα, δεξιότητες, αριστεία, κλπ.

Μία ιστορική ανασκόπηση στα στάδια προόδου της ανθρώπινης νόησης από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ορισμοί της χαρισματικότητας σύμφωνα με σύγχρονα κοινωνιολογικά δεδομένα.

Η φύση της χαρισματικότητας: Γενετικοί παράγοντες / Περιβαλλοντικές επιδράσεις / Κατανομή στον πληθυσμό

Διδακτική Ενότητα 2: Θεωρίες, προσεγγίσεις και μοντέλα για τη Νοημοσύνη, τη Χαρισματικότητα και τη Δημιουργικότητα

 • Τύποι νοημοσύνης – επίπεδα χαρισματικότητας
 • Η χαρισματικότητα ως προγνωστικός παράγοντας
 • Θεωρίεςνοημοσύνης: Spearman, Thurstone, Guilford, Cattell, Jensen, Piaget, Berry, Vygotsky, Gardner, Goleman
 • Μοντέλα και προσεγγίσεις χαρισματικότητας: Renzulli, Gagné, Heller, Mönks, Sternberg, Fels, Ziegler

Διδακτική Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

 • Γνωστικά, Γνωσιακά, Συναισθηματικά, Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και ικανότητες των χαρισματικών παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
 • Χαρακτηριστικά των εφήβων χαρισματικών
 • Χαρακτηριστικά των ενήλικων χαρισματικών
 • Πρώιμα χαρακτηριστικά χαρισματικότητας σε νεογνά και βρέφη

Διδακτική Ενότητα 4: Αναγνώριση και εκτίμηση της χαρισματικότητας

 • Δείκτης Νοημοσύνης, Κλίμακες και Τεστ νοημοσύνης
 • Παραπομπές και προβλήματα στην αξιολόγηση
 • Προβλήματα στην αναγνώριση, αιτήματα ‘αξιολόγησης’, παραπομπές
 • Αντικειμενικά και υποκειμενικά Κριτήρια ‘αξιολόγησης’
 • Τεχνικές και εργαλεία εκτίμησης (τεστ, αυτοαναφορικές και ετεροαναφορικές κλίμακες και ερωτηματολόγια, επιδόσεις, κλπ.)
 • Παρατήρηση vs Μέτρηση, Παρατήρηση και Μέτρηση

Διδακτική Ενότητα 5: Η Νευροβιολογική βάση της Χαρισματικότητας

 • Ο εγκέφαλος των χαρισματικών
 • Ο εγκεφαλικός φλοιός, η Νευρωνική διασυνδεσιμότητα, η νευροπλαστικότητα
 • Δεξιά και αριστερή ημισφαιρική επικράτηση
 • Ο ‘ορθολογιστής’ χαρισματικός και ο ‘δημιουργικός’ χαρισματικός
 • Χαρισματικότητα, Ταλέντο, Δημιουργικότητα, Ενδιαφέροντα και κλίσεις
 • Μαθησιακά στυλ και κατάλληλοι τρόποι διδασκαλίας και μελέτης

Διδακτική Ενότητα 6: Αναπτυξιακά πρότυπα και Αναπτυξιακές προκλήσεις στην χαρισματικότητα

 • Ασύγχρονη εξελικτική, γνωστική, ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
 • Υπερ-ευαισθησίες/υπο-ευαισθησίες/υπαισθησίες (ευαισθησίες Dabrowski)
 • Ανώτερη ευφυΐα, ανώτατη ευφυΐα, υπερ-ευφυΐα
 • Χαρισματικοί με Αναπηρία
 • Χαρισματικά κορίτσια, Χαρισματικοί στις μειονότητες
 • Χαρισματικοί και υποεπίδοση, Χαρισματικοί και σχολική διαρροή

Διδακτική Ενότητα 7: Χαρισματικότητα καιΔιαγνώσεις/Υποδιαγνώσεις/Παραδιαγνώσεις/Διπλές/Λανθασμένες Διαγνώσεις

 • ‘Διαγνωστικά’ κριτήρια και χαρισματικότητα
 • Διπλή διαφοροποίηση
 • Χαρισματικοί και ΔΕΠ-Υ, Δυσλεξία, Asperger, Αυτισμός και ΥΛΑ, Υπερλεξία, Συναισθηματικές διαταραχές, Διαταραχές διάθεσης/συμπεριφοράς
 • Χαρισματικοί και Εξαρτήσεις, Κατάθλιψη, Αυτοκτονικότητα, Διατροφικές Διαταραχές, Αυτοάνοσα
 • Χαρισματικοί και Αγχώδεις διαταραχές, Ψυχαναγκαστικές Διαταραχές, Διπολική Διαταραχή, Ψυχικές διαταραχές (Ψύχωση, Σχιζοφρένεια)

Διδακτική Ενότητα 8: Ο χαρισματικός στα πλαίσια του σχολείου

Η λειτουργία της οικογένειας, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους στη νηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία, το ακατάλληλο μαθησιακό πλαίσιο του σχολείου, το σχολικό περιβάλλον, οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, ο στρατός, το εργασιακό πλαίσιο και οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες, οι συντροφικές σχέσεις και η δημιουργία οικογένειας, οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις με τις αρχές και την εξουσία, ο εαυτός, οι προσδοκίες, η τελειομανία

Κοινωνική και συναισθηματική ευαλωτότητα

Μύθοι και αλήθειες για τους χαρισματικούς

Διδακτική Ενότητα 9: Εκπαιδευτική υποστήριξη χαρισματικών μαθητών και φοιτητών – Νομοθετικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο – Διδακτικές προσεγγίσεις

 • Οι χαρισματικοί ως κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Φιλοσοφία και Εφαρμογή της Συνεκπαίδευσης, Ειδικά ή Γενικά Σχολεία
 • Διεθνές, ευρωπαϊκό, και εθνικό νομοθετικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για χαρισματικούς μαθητές εντός σχολικού πλαισίου: Εμπλουτισμός, Επιτάχυνση (Πρώιμη ένταξη, Υπερπήδηση τάξεων/Υπερπήδηση γνωστικού αντικειμένου, Συμπύκνωση ύλης), Ομαδοποίηση (σε αυτόνομη ειδική τάξη, ανά ειδικό γνωστικό αντικείμενο, ανά ενδιαφέροντα, σε εξειδικευμένα σχολικά προγράμματα)
 • Διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για χαρισματικούς μαθητές εκτός σχολικού πλαισίου: Εκπαίδευση κατ’ οίκον (δομημένο σχολικό πρόγραμμα ή βάσει ατομικού ρυθμού), Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (δομημένη ή βάσει ατομικού ρυθμού), Ανεξάρτητη ολοκλήρωση εκπαιδευτικών βαθμίδων, Mentoring, Θερινά προγράμματα),
 • Διδακτικές προσεγγίσεις

Διδακτική Ενότητα 10: Συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

 • Το ‘σύνδρομο του έβερεστ’, το ‘σύνδρομο του απατεώνα’, η αναβλητικότητα, η τελειομανία, η αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία,
 • Η [από]Δόμηση ταυτότητας, η εικόνα εαυτού, η επικύρωση, η επιβεβαίωση,
 • Η ανάγκη του ανήκειν, το σχετίζεσθαι, η συντροφικότητα,
 • Το τραύμα, η διερεύνηση κακοποίησης
 • Ο ειδικός ψυχικής υγείας μπροστά στο χαρισματικό παιδί, έφηβο και ενήλικα και την οικογένεια
 • Ο εκπαιδευτικός μπροστά στο χαρισματικό νήπιο, μαθητή, έφηβο και φοιτητή
 • Ο γονιός του χαρισματικού παιδιού
 • Ο σύντροφος του χαρισματικού

Διδακτική Ενότητα 11: Ένα συστημικό μοντέλο για την χαρισματικότητα

 • Ένα συστημικό μοντέλο για την χαρισματικότητα
 • Πρώιμη ανίχνευση
 • Συμβουλευτική σπουδών και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Ατομική Συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Ομάδες γονέων, εφήβων, εκπαιδευτικών, ειδικών
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ειδικών
 • Αφηγήσεις και προσωπικά βιώματα χαρισματικών

Διδακτική Ενότητα 12: Συγγραφή (βιβλιογραφικής/ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας ή Μικροδιδασκλία ή Δομημένη Διδακτική Παρέμβαση

Πληροφορίες: https://psichologiagr.com/2020/06/27/προκηρυξη-ετησιου-επιμορφωτικού-προ-5/

Σύνδεσμος εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=400

Ετήσια Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης Ψυχικής Υγείας


Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ανήκειν ΚοινΣΕπ και ο Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών διοργανώνουν δύο από τα πιο καινοτόμα υψηλών αξιώσεων επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης, με Πιστοποίηση που φέρει το κύρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και την εγγύηση και την αξιοπιστία της πολυετούς ακαδημαϊκής, ερευνητικής και κλινικής εξειδίκευσης και της πολυετούς βιωματικής γνώσης και εμπειρίας των μελών της Ανήκειν ΚοινΣΕπ και των μελών του Συλλόγου Γονέων Χαρισματικών Παιδιών

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια / Εγγραφές:

Τα Προγράμματα είναι ετήσια και πιστώνουν 600 διδακτικές ώρες (30 ECVET).

Έναρξη μαθημάτων: 20 Σεπτεμβρίου 2020
Λήξη μαθημάτων: 20 Σεπτεμβρίου 2021
Εγγραφές: έως 19 Σεπτεμβρίου 2020


2020-09-20T08:00:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

20 Σεπτεμβρίου 2020


Πληροφορίες:

Ανήκειν ΚοινΣΕπ
https://anikeinkoinsep.wordpress.com
anikein.koinsep@gmail.com
698 57 57 285

Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών
http://giftedchildrengr.blogspot.com
giftedhellas@gmail.com
698 57 57 285

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
https://psichologiagr.com και ppy.aegean.gr
ppy@aegean.gr
225 10 36 580