Αξιολογήσεις/Εκτιμήσεις/Διαγνώσεις

Πολυετής εξειδικεύμενη ακαδημαϊκή, ερευνητική και κλινική γνώση και εμπειρία στην αξιολόγηση/εκτίμηση/διάγνωση:

Χαρισματικότητας

Πολυετής εξειδικεύση στην εκτίμηση χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

ΔΕΠΥ

Πολυετής εμπειρία στην εκτίμηση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ΔΕΠΥ

ΔΑΔ

Πολυετής εμπειρία στην εκτίμηση ΔΑΔ για παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Πολυετής εμπειρία στην εκτίμηση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών για παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Advertisement