Εκπαίδευση

Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, επιστημονικές εκδηλώσεις σε θέματα ψυχικής υγείας, επικοινωνίας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, κ.ά., για την επιμόρφωση και την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας, των ειδικών και των ίδιων των ενδιαφερόμενων, κλπ.

Προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών και ειδικών ψυχικής υγείας (ψυχολόγων, ψυχιάτρων, λογο/εργο-θεραπευτών, κλπ.) σε νέες μεθόδους και προσεγγίσεις, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και σε συνεργασία ή με την βοήθεια ειδικών επιστημόνων.

Advertisement