Εμείς

κάνουμε πράξη το όραμά μας
για χαμηλού κόστους υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην κοινότητα
με νοιάξιμο και φροντίδα

    


Πολυετής εξειδικεύμενη ακαδημαϊκή, ερευνητική και κλινική γνώση και εμπειρία στην συμβουλευτική και θεραπεία ατόμων, οικογενειών και ομάδων.

Εξειδίκευση στην συμβουλευτική/θεραπευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογένειών τους

κάνουμε πράξη το όραμά μας για με νοιάξιμο και φροντίδα χαμηλού κόστους υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Advertisement