Ανήκειν ΚοινΣΕπ

Η Ανήκειν ΚοινΣΕπ αποτελεί Αστικό Συνεταιρισμό Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις»

Η ΚοινΣΕπ είναι εγγεγραμμένη:

στο ΓΕΜΗ: 16635566100
στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με ΑΓεΜΚΟ: 000160603061

και διοικείται από Διοικούσα ΕπιτροπήΑνήκειν ΚοινΣΕπ

ΓΕΜΗ: 16635566100 – ΑΓεΜΚΟ: 000160603061
ΑΦΜ:996838610 – ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

IBAN: GR3607500300003030006227601
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Παρακαλούμε θερμά όπως αναγράφετε πάντα στο καταθετήριο το επώνυμό σας και την αιτιολογία
π.χ. ΕΠΩΝΥΜΟ – Υπηρεσίες Συμβουλευτικής.
[Σημαντική Επισήμανση: Οι δαπάνες των τραπεζικών προμηθειών βαρύνουν τον καταθέτη]

Advertisement