Ομάδες

Πολυετής εξειδικεύμενη ακαδημαϊκή, ερευνητική και κλινική γνώση και εμπειρία στην ομαδική συμβουλευτική και θεραπεία και εξειδίκευση στην συμβουλευτική/θεραπευτική υποστήριξη ομάδων χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογένειών τους

Θεραπευτικές Ομάδες

Εμπειρία στην οργάνωση θεραπευτικών ομάδων και πολυετής εξειδίκευση στην συμβουλευτική/θεραπευτική υποστήριξη ομάδων χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογένειών τους

Ομάδες αυτοεποπτείας

Οργάνωση ομάδων ισότιμης αυτοεποπτείας μεταξύ θεραπευτών και άλλων ειδικών ψυχικής υγείας

Ομάδες Γονέων

Εμπειρία στην οργάνωση Ομάδων Γονέων και πολυετής εξειδίκευση στην οργάνωση Ομάδων Γονέων Χαρισματικών Παιδιών και Εφήβων

Ομάδες Εφήβων

Πολυετής Εμπειρία στην εξειδικευμένη οργάνωση Ομάδων Χαρισματικών Εφήβων

Ομάδες Εκπαιδευτικών

Εμπειρία στην οργάνωση Ομάδων Εκπαιδευτικών για υποστήριξη στο έργο τους

Advertisement