Σεμινάρια

Διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, επιστημονικών εκδηλώσεων, σε θέματα ψυχικής υγείας, επικοινωνίας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, κ.ά., για την επιμόρφωση και την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας, των ειδικών και των ίδιων των ενδιαφερόμενων, κλπ.

Advertisement