Συμβουλευτική και Θεραπεία

Ατομική Συμβουλευτική και Θεραπεία

Συμβουλευτική και Θεραπεία Οικογένειας

Συμβουλευτική και Θεραπεία Ζεύγους

Πολυετής εξειδικεύμενη ακαδημαϊκή, ερευνητική και κλινική γνώση και εμπειρία στην ατομική συμβουλευτική/θεραπεία, στην συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας και στην συμβουλευτική και θεραπείας ζεύγους

Εξειδικευμένη Συμβουλευτική και Θεραπεία

Εξειδίκευση στην συμβουλευτική/θεραπευτική υποστήριξη για:

  • χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και των οικογένειών τους
  • LGBTQI+
  • εξαρτήσεις
  • παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ΔΕΠΥ
  • παιδιά, εφήβους και ενήλικες με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ΔΑΔ – Αυτισμό

Advertisement