Υπηρεσίες

Πολυετής εξειδικεύμενη ακαδημαϊκή, ερευνητική και κλινική γνώση και εμπειρία στην συμβουλευτική και θεραπεία ατόμων, οικογενειών και ομάδων και εξειδίκευση στην συμβουλευτική/θεραπευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογένειών τους

Advertisement